Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

All Star Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất London
Tài sản tốt nhất trong London
Tài sản rẻ nhất trong London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Tìm phòng và giường giá rẻ để đặt chỗ ở tại London
All Star Hostel
4.5   

3 Tổng số đánh giá

Hostel

All Star Hostel has 4/6/9 bed mix and female dorms and private double/twin and single rooms