Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

All Star Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất London
Tài sản tốt nhất trong London
Tài sản rẻ nhất trong London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Khách sạn với danh tiếng về sự sạch sẽ
All Star Hostel
4.5   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

All Star Hostel has 4/6/9 bed mix and female dorms and private double/twin and single rooms