Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Chelsea Embankment

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất City of London
Tài sản tốt nhất trong City of London
Tài sản rẻ nhất trong City of London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Chelsea Embankment
Chelsea Embankment
3.4   

6 Tổng số đánh giá

Khách sạn

short term accommodation in london