Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Clink78 Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất London
Tài sản tốt nhất trong London
Tài sản rẻ nhất trong London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Tiết kiệm lớn cho khách sạn
Clink78 Hostel
4.1   

8 Tổng số đánh giá

Hostel

The avant-garde of London hostels, Clink is centrally located in King's Cross. Set in a former courthouse, the hostel offers high-tech pod beds, with reading lights and personal lockers, an internet café with wi-fi, a brand new kitchen and key-card