Ranston Guesthouse

Ranston Guesthouse

City of London, England - 20A Ranston Street
£55 mỗi đêm
£55 mỗi đêm

2.3   

13 Tổng số đánh giá

  • Vị trí đẹp
Viết đánh giá

Đánh giá gần đây nhất

Ranston ... It felt as if i would live there and i liked that.
No Hotel environment, just a house in a street.
Very nice and quiet.

Sự miêu tả - Guesthouse

Central london guesthouse

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Guesthouse
Guesthouse phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: £55


Chính sách
Chi tiết giá

£55 - 90 mỗi đêm

Thẻ tín dụng: Không được chấp nhận ở vị trí

Vị trí - Guesthouse

20A Ranston Street
City of London
Greater London
England  GB  NW1 6SY

Vĩ độ: 51.52228, Kinh độ: -0.16809