Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Phoenix Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất London
Tài sản tốt nhất trong London
Tài sản rẻ nhất trong London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Bảo đảm giá tốt nhất cho khách sạn trong London, England
Phoenix Hostel
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Backpacker hostel in central London for young (18 - 40) backpackers wishing to explore London.