Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Phoenix Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất London
Tài sản tốt nhất trong London
Tài sản rẻ nhất trong London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Các điểm đến khách sạn tốt nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu trong London, England
Phoenix Hostel
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Hostel

Backpacker hostel in central London for young (18 - 40) backpackers wishing to explore London.