Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Stay in Chelsea

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất London
Tài sản tốt nhất trong London
Tài sản rẻ nhất trong London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Các điểm đến khách sạn tốt nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu
Stay in Chelsea
2.9   

173 Tổng số đánh giá

Khách sạn

With Wi-Fi, this stylish and affordable guesthouse is fantastically located in South Kensington, one of central London's most vibrant neighbourhoods.