Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Stay in Chelsea

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất London
Tài sản tốt nhất trong London
Tài sản rẻ nhất trong London

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Đánh giá và kỳ nghỉ tuyệt vời
Stay in Chelsea
2.9   

174 Tổng số đánh giá

Khách sạn

With Wi-Fi, this stylish and affordable guesthouse is fantastically located in South Kensington, one of central London's most vibrant neighbourhoods.